Mbrojtje e Përhershme

Krijon një sipërfaqe të lehtë për t'u pastruar

Anti-Graffiti

Rezistenca termike deri në 1200⁰C

Rezistenca ndaj UV

Pa Fluor

Vetitë zjarr-rezistente

Rezistenca e avancuar kimike

Rezistenca e oksidimit dhe korrozionit

Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme

Izolimi nga Temperatura e Ambientit

I sigurt për njerëzit dhe mjedisin

Përdoret për trajtimin e: