Mbrojtja e çative kabrio

Ceramic Pro gjithashtu mund të përdoret për impregnimin dhe mbrojtjen e çative në kabrio. Në sajë të mbrojtjes së tillë, çatia e makinës ndyhet shumë më pak, është rezistente ndaj lagështisë, kullon ujin në mënyrë të përkryer, mbron nga rrezet UV.

Mbrojtja e çative kabrio

Çatitë cope impregnohet me anë tëCeramic Pro Textile.

Çatitë vinili impregnohet me anë të Ceramic Pro Plastic and Rubber.